Hate You -2NE1(애니원)
词:TEDDY
曲:TEDDY
编曲:TEDDY
넌정말재수없어
널만날이유없어
너같은남잔이세상에깔렸어
재재재재수없어
단점을셀수없어
참으며사랑하긴시간이너무아까워
Hate you eheheheheh
I ’m fine living without you
I Hate you eheheheheh
I ’m fine living without you
너와의기억은기다린기억밖에없어난
참고참고참아도끝은없었어
사랑한단한마디가듣고싶었어난
무심한너의사랑에난지쳤어
기분이더러워
자존심다버리고줬는데
참서러워
내가이것밖에안됐나
난두려워
사랑이란두글자가이젠난무서워
네가참우스워
넌정말재수없어
널만날이유없어
너같은남잔이세상에깔렸어
재재재재수없어
단점을셀수없어
참으며사랑하긴시간이너무아까워
Hate you eheheheheh
I ’m fine living without you
I Hate you eheheheheh
I ’m fine living without you
네입에서나오는말은거짓말이반
속고속고속아도끝은없었어
언젠가너도너같은여잘만나게될꺼야
아파봐야그때넌내맘알꺼야
기분이더러워
해피엔딩의주인공이란건없었어
내가바보처럼순진했나
더잘됐어
지금이라도널알았으니
떠나겠어정말재수없어
넌정말재수없어
널만날이유없어
너같은남잔이세상에깔렸어
재재재재수없어
단점을셀수없어
참으며사랑하긴시간이너무아까워
Hate you eheheheheh
I ’m fine living without you
I Hate you eheheheheh
I ’m fine living without you
맘이시원해
속이후련해
뼈속깊은곳까지네기억지워내
너무시원해
속이후련해
뼈속깊은곳까지네기억지워내
넌정말재수없어
널만날이유없어
너같은남잔이세상에깔렸어
재재재재수없어
단점을셀수없어
참으며사랑하긴시간이너무아까워
Hate you eheheheheh
I ’m fine living without you
I Hate you eheheheheh
I ’m fine living without you